Pagdating ng panahon english translation


20-Dec-2016 09:18

Nguni't tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumariyan sa inyong kasama ng mga kapatid: at sa anomang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon; nguni't paririyan pagkakaroon niya kabagabagan, na hindi nangyari kailan man mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawa't isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat.Alam kong hindi mo pansin (I know you don’t notice me) Narito lang ako ([but] I’m right here) Naghihintay na mahalin (Love that waited) Umaasa kahit 'di man ngayon (with hope…even if it’s never now) Mapapansin mo rin (Will you also notice that? ) Alam kong 'di mo makita (I know you don’t see me) Narito lang ako ([but] I’m right here) Hinihintay lagi kita (waiting for you) Umaasa kahit 'di man ngayon (with hope…even if it’s never now) Hahanapin mo rin (Will you wait? ) Pagdating ng panahon (Will there be a time…) Baka ikaw rin at ako (…when there’s a “you and me”?I changed some lyrics just to fit the lyrics with the rhythm of the song.If you 'gon ask me, I'll change the majority of the lyrics of the song, but I will never change the theme of it. -Jonell English Translation: I know you don't notice That I'm always here Waiting to be loved Hoping, even if not now.Cariza Yamson Seguerra better known as Aiza Seguerra (born 17 September 1983) is a Filipino actress, singer-songwriter and guitarist. 's Little Miss Philippines 1987 she became a child star starring in several movies and TV shows.Dahil sa kakulangan sa pera, nahihirapang tugunan ang pangangailangan ng bawat pamilya.

pagdating ng panahon english translation-58

online international dating free

An approximately time for each video is for 4-5 minutes (depend on video size).Consequent to his dramatic part as the Judas character in the rock opera production, Sandy Tagarro vacated his instrumentalist role in the group and was replaced by Clifford Ho as bass guitarist.