Trimisul satanei online dating


21-Jun-2016 07:59

trimisul satanei online dating-18

play the yawhg online dating

În concluzie, Isus cel mărturisit de penticostali, nu este Isus din Biblie!

Domnul Isus Cel Adevărat, nu este nici egal cu Tatăl, nici veşnic ca Tatăl, nici nu este o fiinţă cu Tatăl! Prin urmare, faptul că se aude de anumite minuni, prorocii, vorbire în limbi, vindecări în cultul penticostal, aceasta nu însemnă că ele sunt de la Dumnezeu!

Pot fi penticostalii: creştini, mântuiţi care să aibă Duhul lui Cristos?

Este evanghelia penticostală, o evanghelie adevărată, salvatoare?

trimisul satanei online dating-71

Cam4 ash arg

Cultul penticostal Îl numeşte pe Isus: „Dumnezeu Fiul”!Este imposibil ca un izvor de apă să producă şi apă amară şi apă dulce (comp.Phone sex is a conversation between two or more people on the phone where one or more of the individuals is describing the act of sex.… continue reading »


Read more

Hindu Scriptures call this Man - "To continue with Creation, Brahma gave form to a Man and a Woman.… continue reading »


Read more

My faith and my family always come first in my life. I am an introvert but, can be social when the need arises. … continue reading »


Read more